Практика‎ > ‎

Питання по .NET

1. Що таке .NET Framework?
 • Це платформа для розробки програм під Windows від Microsoft. 
 • Платформа підтримує багато мов, має CLR та .NET Framework бібліотеку класів
2. Компоненти .NET
 • Common Language Run-Time (CLR) - віртуальна машина
 • Application Domain - ізольований і безпечний простір де виконується код
 • Common Type System - специфікація, як різні типи представлені в пам'яті, аби мати діалог між мовами програмування
 • .NET бібліотека класів - колекція класів, інтерфейсів і типів даних, для багатократного використання
 • .NET Framework - включає в себе NET бібліотеку (...)
 • Profiling - оптимізація програми (...)
3. Що таке CTS?
 • Common Type System - це специфікація, як різні типи представлені в пам'яті, аби мати діалог між мовами програмування в одній програмі
4. Що таке CLR?
 • Common Language Runtime - це середовище для безпечного запуску програм
 • CLR перетворює код Intermediate Language в команди для процесора
5. Що таке CLS?
 • Common Language Specification - це система загальних типів у IL-коді, що визначає спосіб оголошення, використання і керування типами в середовищі CLR
6. Що таке JIT?
 • Just in Time компілятор, що іде з CLR і компілює IL-код в машинний код вже під час виконання програми
7. Що таке керований і некерований код?
 • Усі ресурси з Application Domain - це керований код
 • Код розроблений поза межами .NET - некерований код, запускається без CLR, наприклад для доступу до низькорівневих функцій операційної системи
8. Яка різниця між класами і об'єктами?
 • Клас лише описує властивості і методи, він створюється один раз
 • Об'єкти - створюються і знищуються під час роботи програми, можуть змінювати свої властивості, належать певному класу

9. Що таке boxing і unboxing?
 • Запакувати - перетворити значення у об'єкт (перенести в кучу)
 • Розпакувати (int)obj - перетворити на значення
10. Яка різниця між const і Read-only?
 • const - типово статична, до запуску відома (...)
 • Read-only - встановлюється в конструкторі, стає відомою під час запуску програми, (...)
11. що таке BCL?
 • Base Class Library - це серце Framework Class Library, що включає простір імен System і усі базові класи: Console, String, Int32, DataTime, Random +1000 класів, що використовуються і для віконних програм, і для сайтів, і для мобільних програм. 
 • В щоденній роботі ми використовуємо саме BCL, а все інше ми тягнемо з менеджера пакетів NuGet.
12. Різні версії фреймворків?
 • (...)
13. Яка різниця між namespace і assembly?
 • assembly - фізично групує логічні одиниці
 • namespace - групує класи
14. Що таке LINQ?
 • дозволяє отримувати данні з XML файлів, баз даних і колекцій
14. Що таке MSIL?
 • Intermediate Language 
  15. Якими можуть бути конструктори:
  • За замовченням - все робить 0, і null
  • З параметром
  • Копіювання - копіює змінні з іншого об'єкту
  • Статичний
  • Приватний